Soalan Lazim

Berikut adalah soalan yang selalu ditanya oleh pelanggan kami mengikut kategori.

Umum

Pendaftaran entiti perniagaan milikan tunggal, perkongsian, PLT, sdn. bhd, koperasi, persatuan, pertubuhan atau firma perunding dengan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF).

Syarat utama untuk membekal produk & perkhidmatan kepada jabatan kerajaan & badan berkanun.

Bagi pendaftaran biasa, kelulusan dapat diperolehi dalam tempoh 10 hari sahaja. Kami amat hargai setiap masa yang digunakan untuk proses permohonan tersebut.

3 tahun. Pembaharuan boleh dibuat seawal 3 bulan sebelum tarikh luput.

Anda tidak didenda. Namun, urusniaga syarikat anda dengan jabatan kerajaan akan terbatal kerana tidak memiliki lesen kewangan yang sah tempoh.

Cek/online transfer/bank-in kepada AS MANAGEMENT AND CONSULTANCY (No. akaun Maybank: 513014629092). Untuk lebih mudah, isi Borang Permohonan & anda akan dibawa ke laman untuk membuat bayaran secara online.

Semua bayaran bagi permohonan yang tidak berjaya akan dikembalikan (refund). Berdasarkan rekod semenjak tahun 2008, sebanyak 98.5% permohonan yang kami uruskan dengan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) adalah berjaya.

Boleh. Kami uruskan semua permohonan dari seluruh Semenanjung Malaysia. Selain datang ke pejabat, anda boleh menghantar dokumen permohonan kepada kami melalui email atau kurier. Ianya lebih mudah.

Syarikat saya beralamat di rumah. Boleh ke daftar dengan MOF?
Syarikat saya beralamat di rumah. Boleh ke daftar dengan MOF?

Boleh. Terdapat 45 kod bidang yang layak untuk perniagaan/syarikat yang beralamat di rumah kediaman. Sila hubungi kami untuk senarai kod bidang tersebut.

Isikan Borang Permohonan & buat bayaran penuh / deposit. Permohonan anda akan disahkan & pegawai kami akan hubungi anda untuk proses pendaftaran.

Pendaftaran Baru MOF

Bergantung kepada jenis syarikat & kod bidang. Hubungi kami untuk maklumat lanjut atau isi Borang Permohonan. Pegawai kami akan hubungi anda dalam tempoh 24 jam.

Perniagaan milikan tunggal/perkongsian (enterprise), Perkongsian Liabiliti Terhad (PLT/LLP), syarikat sendirian berhad, firma perunding, persatuan, koperasi, & pertubuhan.

Layak. Namun begitu, ianya terhad untuk 45 jenis kod bidang MOF sahaja.

Bergantung kepada jenis syarikat & kod bidang yang akan didaftarkan. Hubungi kami untuk maklumat lanjut atau isi Borang Permohonan. Pegawai kami akan hubungi anda dalam tempoh 24 jam.

3 tahun. Anda perlu memperbaharui lesen kewangan sebelum tamat tempoh. Kegagalan memperbaharui lesen kewangan MOF akan menyebabkan pendaftaran terbatal.

Tidak. Syarikat perlu memiliki sekurang-kurangnya seorang (1) pekerja untuk layak membuat permohonan.

Tidak boleh. Hanya akaun semasa syarikat (company current account) sahaja layak digunakan untuk memohon lesen kewangan.

Wajib jika syarikat beroperasi di premis perniagaan/kedai/pejabat/dll. Tidak wajib jika syarikat beroperasi di rumah kediaman.

Layak untuk berurus niaga dengan jabatan kerajaan, menyertai tender/sebutharga kerajaan & lebih berkredibiliti.

Tidak memenuhi syarat-syarat permohonan & dokumen yang tidak lengkap. Hubungi kami untuk maklumat lanjut atau isi Borang Permohonan. Pegawai kami akan hubungi anda dalam tempoh 24 jam untuk bantuan.

Pembaharuan MOF

Seawal 3 bulan sebelum tarikh luput pendaftaran sehingga selewat-lewatnya 1 tahun selepas luput pendaftaran.

Tidak boleh. Pendaftaran syarikat tamat tempoh lebih dari 1 tahun dibatalkan secara automatik dari sistem ePerolehan. Pihak syarikat perlu membuat permohonan baru lesen kewangan.

Boleh. Had maksima yang dibenarkan adalah 30 kod bidang.

Boleh. Maklumkan kepada pihak kami untuk perubahan seperti penama di dalam sijil,penukaran nama pentadbir di dalam sistem ePerolehan dan lain-lain kemaskini profil syarikat yang diperlukan.

Boleh untuk syarikat yang beralamat di rumah kediaman sahaja. Tidak boleh untuk syarikat yang beralamat di premis perniagaan (wajib berdaftar dengan KWSP & membuat caruman kepada sekurang-kurangnya seorang pekerja syarikat.

Ya, perlu. ianya adalah syarat wajib dalam proses pembaharuan.

3 tahun. Syarikat dinasihatkan untuk membuat pembaharuan lesen kewangan seawal 3 bulan sebelum tamat tempoh sah.

Tidak. Namun, urusniaga syarikat dengan jabatan kerajaan akan terbatal kerana tidak memiliki lesen kewangan yang sah tempoh.

Sila hubungi kami atau isi Borang Permohonan secara online. Pegawai kami akan hubungi anda dalam tempoh 24 jam untuk penerangan.

Tambah Kod Bidang MOF

Proses daftarkan kod bidang tambahan ke dalam sijil/lesen kewangan MOF sedia ada.

Kod bidang biasa tidak memerlukan lawatan tapak manakala kod bidang khas memerlukan lawatan tapak oleh pegawai MOF. Maklumat lanjut, sila rujuk artikel Kod Bidang Biasa VS Kod Bidang Khas Lesen Kewangan.

Pada bila-bila masa selagi sijil/lesen MOF masih sah tempoh.

Tidak boleh. Kod bidang bekalan/perkhidmatan tidak boleh didaftarkan bersama-sama dengan kod bidang perunding. Jika syarikat telah mendaftar sijil/lesen kewangan dalam kod bidang bekalan/perkhidmatan, syarikat perlu membuat pendaftaran baru untuk firma perunding dan memohon kod bidang perunding.

Kod bidang yang dipilih tidak selari dengan jenis perniagaan (nature of business) yang didaftarkan di dalam SSM syarikat. Sila rujuk artikel Teknik Pemilihan Kod Bidang MOF.

Terdapat 6 digit nombor pada setiap kod bidang. Dua nombor pertama menentukan samada kod bidang tersebut adalah kod bekalan atau kod bidang perkhidmatan (01 sehingga 21: Kod Bekalan & 22: Perkhidmatan).

Sebagai contoh; Kod bidang 040102 adalah kod bidang bekalan makanan dan 221001 adalah kod bidang perkhidmatan pembersihan bangunan dan pejabat. Bagi kod bidang perunding, ianya bermula dengan nombor 33 dan 34.

Kod bidang rumah kediaman (45 jenis pilihan kod bidang sahaja) bermaksud kod bidang yang layak untuk perniagaan yang beroperasi/beralamat di rumah kediaman sahaja.

Tidak boleh. Pendaftaran sijil/lesen kewangan tidak membenarkan syarikat menggunakan kod bidang yang sama di dalam syarikat yang berbeza yang dimiliki oleh pemilik/kakitangan yang sama. Hal ini bertujuan untuk mengelakkan berlakunya pakatan harga.

 

Koperasi dikecualikan dari syarat di atas.

Status Bumiputera MOF

Sijil Taraf Bumiputera MOF adalah pengiktirafan yang diberikan oleh MOF kepada syarikat yang berdaftar & memenuhi kelayakan sebagai syarikat bumiputera. Terdapat tender/sebutharga yang hanya dikhususkan untuk syarikat yang memiliki sijil taraf bumiputera. Ianya satu kelebihan. 

Kelulusan ini memerlukan lawatan tapak oleh pegawai MOF ke premis syarikat. Biasanya 1-2 bulan.

Salinan Borang D/E SSM, penyata akaun bank semasa syarikat, carta organisasi bergambar, peta lakar ke premis, salinan perjanjian sewa/geran & penyata caruman beserta resit bayaran KWSP. 

*Dokumen yang perlu bergantung kepada jenis perniagaan yang didaftarkan dengan SSM.

Syarikat hendaklah dipegang oleh 75% bumiputera dari segala aspek pengurusan syarikat seperti pegangan saham, pengarah, penandatangan cek & pengurusan. Memiliki pekerja bumiputera secara majoriti.

Bergantung kepada kelayakan syarikat. Sila hubungi kami untuk dapatkan panduan & khidmat nasihat.

Tidak dimaklumkan. Lawatan ini akan dilakukan secara mengejut. Oleh itu syarikat perlu sentiasa bersedia menerima lawatan dari pegawai MOF.

Bergantung kepada budi bicara pegawai terbabit. Namun begitu, mereka berhak untuk membuat lawatan tapak.

Tidak layak. Syarikat perlu memiliki Sijil MOF terlebih dahulu.

Kemaskini Profil Syarikat MOF

Ya. Diwajibkan untuk syarikat membuat permohonan kemaskini profil dengan MOF bagi memastikan maklumat syarikat sentiasa selari dengan rekod SSM.

Jika berlaku perubahan alamat syarikat, pengarah/pengurus perlu membuat permohonan kemaskini profil dengan MOF bagi mendapatkan sijil yang baru mengikut alamat yang didaftarkan.

Tidak. Tiada syarat ditetapkan untuk permohonan kemaskini profil. Ianya bergantung kepada perubahan yang berlaku di dalam syarikat.

Bergantung kepada dokumen yang dipinda atau yang berkenaan sahaja.

Maksima 14 hari waktu bekerja. Mengikut terma dan syarat.

Memastikan maklumat perniagaan di profil SSM adalah benar dan terkini.

Isikan Borang Permohonan dan buat bayaran secara atas talian (online). Pegawai kami akan menghubungi anda untuk menguruskan permohonan tersebut.

Tidak. Tempoh sah laku sijil akan kekal seperti sebelumnya. Namun syarikat akan diberikan sijil kewangan yang baru setelah permohonan diluluskan.

Tidak. Maklumat pemilik/pengarah serta staf syarikat tidak boleh diubah dalam tempoh 6 bulan selepas permohonan baru diluluskan.

Sijil Digital Eperolehan

Bertindak sebagai tandatangan digital untuk melakukan pengesahan dokumen secara atas talian di sistem ePerolehan.

3 tahun. Perlu diperbaharui sebelum tamat tempoh sah.

Salinan kad pengenalan pentadbir sistem ePerolehan & surat permohonan.

Reset ID sijil digital dalam sistem ePerolehan.

Masukkan nombor pin dan jawapan keselamatan ketika membuat pengesahan dokumen / transaksi dengan jabatan kerajaan dalam sistem ePerolehan.

Tidak. Sijil digital ePerolehan bertindak sebagai tandatangan digital untuk melakukan pengesahan dokumen secara atas talian di sistem ePerolehan.

Salinan kad pengenalan yang yang salah atau tidak jelas.

Perlukan Bantuan?

Nak kami bantu untuk permohonan MOF anda? Tinggalkan nombor telefon anda dan kami terangkan kepada anda!

×